Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Παράταση μέχρι τις 20 Μαρτίου 2013 για το πρόγραμμα LEADER

leader
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ – ΑΝΚΟ Α.Ε., 
η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ), 
ανακοινώνει ότι με την υπ΄αριθμ 10/19-02-2013 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (Ε.Δ.Π. LEADER) της ANKO ΑΕ 
παρατείνεται η υποβολή Φακέλων Υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων τελικών δικαιούχων (υποψήφιων επενδυτών – φυσικά & νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ, Φορείς), 
στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
του Τοπικού Προγράμματος LEADER 
μέχρι τις 20 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μμ.